این صفحه هر 30 ثانیه یکبار بروزرسانی میشود.

لینک مگنت (Magnet) یا آدرس تورنت یا هش را وارد کنید: يا فايل تورنت خود را آپلود کنيد:
عنوان(تعداد فايلها) وضعيت حجم دانلود شده مانده سرعت دانلود سرور حذف
  • تورنتهاي فعال تمامي کاربران و وضعيت آنهادر اين قسمت نمايش داده ميشود (بدون نمايش نام)
  • در صورتيکه سرعت تورنت کم باشد سيستم به تورنت امتیاز منفی میدهد.
  • در صورتيکه امتیاز منفی تورنت زیاد شود سیستم تورنت را حذف میکند.
گزارش تورنتهاي قبلي